• Ewa Kruszewska – Prezes Stowarzyszenia, mama Nikodema i Stanisława

  • Agnieszka Olszewska  – Wiceprezes Stowarzyszenia, mama Marcela

  • Maria Piórkowska – Skarbnik, mama Dawida

Stowarzyszenie tworzą wszyscy rodzice/opiekunowie naszych podopiecznych oraz 18 terapeutów.