Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Przekazując 1,5% z własnego PIT-u, nie tracisz ani złotówki, a podejmujesz decyzję, że pieniądze z Twoich podatków, zamiast trafiać do Skarbu Państwa, będą zasilać działalność naszego Stowarzyszenia.

Jak to zrobić?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS 0000164834
  • przekazywaną kwotę zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i nie składasz zeznania podatkowego, możesz przekazać 1,5 %, przesyłając do Urzędu Skarbowego PIT-OP. Wpisz numer KRS 0000164834 w polu C.9. formularza PIT-OP.

Jak wydamy zebrane środki?

Sfinansujemy:

  • udział własny w realizowanym projekcie: Ośrodek terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem „Sezamie otwórz się”,
  • koszty diagnozowania autyzmu,
  • wycieczkę dla naszych podopiecznych,
  • wydatki związane z bieżącą działalnością, szczególnie nieplanowane, wynikające z „pomysłowości” naszych podopiecznych.