Sezamie otwórz się

Ośrodek terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem „Sezamie otwórz się” współfinansowany jest ze środków PFRON umowa ZZO/000312/02/D z dnia 12.05.2021 o zlecanie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z …