Sezamie otwórz się

Ośrodek terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem „Sezamie otwórz się” współfinansowany jest ze środków PFRON umowa ZZO/000312/02/D z dnia 12.05.2021 o zlecanie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Termin realizacji: 01.04.2021 – 31.03.2024. Beneficjenci: dzieci i młodzież z diagnozą autyzmu i orzeczeniem o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności Prowadzimy: terapię indywidualną 5x w tygodniu oraz zajęcia grupowe: terapię profilowaną, zajęcia artystyczne i „zieloną terapię”.

Zajęcia terapeutyczne w Ośrodku:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 17.00

8.00 – 17.30

8.00 – 18.00

8.00 – 17.00

8.00 – 16.00

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *